ZÁPIS DO 1. TŘÍD

TÝDENNÍ PLÁNY

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

JÍDELNÍČEK

@PROPOJENI.CZ


Zaměstnanci


Jaroslav Nádvorník ředitel j.nadvornik@propojeni.cz
Jitka Jandová zástupce ředitele j.jandova@propojeni.cz
  Veronika Sejkorová ekonom
sekretariát
v.sejkorova@propojeni.cz
Jitka Mošničková  učitelka j.mosnickova@propojeni.cz
  Vlaďka Bursíková  učitelka v.bursikova@propojeni.cz
Eva Grinová  učitelka e.grinova@propojeni.cz
Pavla Kinczerová  učitelka p.kinczerova@propojeni.cz
Vlasta Koubová  učitelka v.koubova@propojeni.cz
Iva Novotná  učitelka i.novotna@propojeni.cz
Alena Novotná  učitelka a.novotna@propojeni.cz
Eva Vanyová  učitelka e.vanyova@propojeni.cz
Eva Jiráková  učitelka e.jirakova@propojeni.cz
Štěpánka Kuthanová  učitelka s.kuthanova@propojeni.cz
Jan Laštovička  učitel j.lastovicka@propojeni.cz
Hana Němečková  učitelka h.nemeckova@propojeni.cz
Václava Mašková  učitelka v.maskova@propojeni.cz
Vlaďka Křenková  učitelka  v.krenkova@propojeni.cz
Pavel Staněk  učitel p.stanek@propojeni.cz
Hana Suchá asistentka
školní klub
h.sucha@propojeni.cz
Jiří Šibrava učitel
vých. poradce
j.sibrava@propojeni.cz
Kateřina Štemberková učitelka
metodik prevence
k.stemberkova@propojeni.cz
  Markéta Michálková  učitelka m.michalkova@propojeni.cz
  Kateřina Matoušková  učitelka k.matouskova@propojeni.cz
  Jan Liška  učitel jan.liska@propojeni.cz
Radovan Faktor  učitel r.faktor@propojeni.cz
  Věra Hončíková  učitelka v.honcikova@propojeni.cz
  Jitka Hončíková  asistentka j.honcikova@propojeni.cz
  Pavel Sirotek  učitel p.sirotek@propojeni.cz
  Gabriela Gyömberová  učitelka  g.gyomberova@propojeni.cz
  Hana Písaříková  asistentka  h.pisarikova@propojeni.cz
  Věra Dlouhá  vychovatelka  v.dlouha@propojeni.cz
  Žaneta Hronová  učitelka z.hronova@propojeni.cz
  Kamila Škvorová  učitelka k.oubrechtova@propojeni.cz
  Jana Šachová  učitelka j.sachova@propojeni.cz
Dana Šmídová  asistentka
vychovatelka
 d.smidova@propojeni.cz
Iva Šachová  vychovatelka i.sachova@propojeni.cz
Alena Jirásková  vychovatelka a.jiraskova@propojeni.cz
Radka Brotánková  vychovatelka r.brotankova@propojeni.cz
  Simona Šeleverová  asistentka s.seleverova@propojeni.cz
  Martin Písařík  školník  
  Radka Hodysová    
  Blanka Kramešová    Virtuální prohlídka školy


21.6.
Areál Luční - Bezpečný den
20.6.
1.roč. knihovna
19.6.
výlety 2.st.
18.6.
Zahradní slavnost
17.6.
Pedagogická rada
14.6.
Dračí lodě
12.-14.6.
9.B Toulky Prahou
11.6.
4.-7.roč - kino
11.6.
Obhajoby AP
6.6.
Minifotbal
6.6.
Čtyřlístek
4.-7.6.
Častoboř 1.st.
31.5.
ŠD - Den dětí
31.5.
Příjezd Častoboř 2.st.
29.5.
1.ročník knihovna
29.5.
Našlose - loutky
29.5.
3.B knihovna
28.-31.5.
Častoboř 2.st.
27.5.
T-ball 4.-5.ročník
27.5.
3.B výlet
27.5.
odevzdání AP
27.5.
5. ročník knihovna
24.5.
6.A bivak
24.5.
Slowpitch
24.5.
Den řemesel