ZÁPIS DO 1. TŘÍD

TÝDENNÍ PLÁNY

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

JÍDELNÍČEK

@PROPOJENI.CZ


Google Workspace pro vzdělávání – základní informace


Služba Google Workspace je navržena tak, aby vzdělávacím institucím poskytovala bezpečnou a spolehlivou platformu pro jejich data, a proto školám nabízí lepší zabezpečení a větší spolehlivost, než bychom byli schopni svými prostředky zajistit. Služba je nabízena školám zdarma a je také zcela bez reklam, což znamená, že školní obsah není zpracováván reklamními systémy Googlu. Služba se řídí podrobnými zásadami ochrany osobních údajů, které zajišťují, že nedojde k nepatřičnému sdílení nebo použití osobních údajů umístěných do systémů společnosti Google.

Základní aplikace služby Google Workspace pro vzdělávání

– E-mail
– Disk (cloudové uložiště) – každý žák získává neomezené cloudové uložiště pro sdílení a odevzdávání úloh
– Dokumenty (textový editor, tabulky, prezentace, grafický editor, formuláře) – bez jakékoliv instalace
– Učebna (virtuální třída) – žák má pod svým účtem všechny učebny, kde má zadání, výukové materiály… Zde odevzdává úlohy

.. a mnoho dalšího…

Všechny aplikace jsou přístupné na všech mobilních platformách – není nutný PC.

První přihlášení
Žák (resp. jeho zákonný zástupce) dostane od třídního učitele přihlašovací údaje (jméno a jednorázové heslo), popř. i kód nové Učebny.
Pro práci s Google účtem je nejlepší používat prohlížeč Chrome.

Videonávod
Další informace k přihlašování do školního systému:
– do systému se žáci přihlašují pomocí přihlašovacího emailu a úvodního hesla, které obdrží od třídních učitelů (viz video).
– vaše vlastní heslo si dobře zapamatujte!
– v případě zapomenutého hesla je nutno kontaktovat administrátora systému (j.lastovicka@propojeni.cz), který jediný může heslo obnovit. Tuto možnost třídní učitelé nemají.
– v hesle se rozlišují velká a malá písmena. V přihlašovacím e-mailu se nerozlišují.
– pokud žák nebo rodiče již mají svůj soukromý Google účet, nemohou jej použít k přihlášení. Je nutné používat školou vytvořený email, který je v naší doméně, tedy obsahuje na konci @propojeni.cz
– po ukončení činnosti se nezapomeneme vždy odhlásit z účtu (na jiném než vlastním zařízení).

Zásady pro nastavení silného hesla
Jelikož se jedná o přihlášení se přes email, je důležité dbát na nastavení silného hesla. Vhodné heslo musí být pro žáka zapamatovatelné s důrazem na doporučení, resp. pravidla pro zvýšení jeho síly.

Silné heslo
délka min 8 znaků
používání různých znaků (velkých písmen, číslic),
nahodilost, nesourodost použitých slov (např. heslo tvořené čtyřmi náhodnými slovy je silnější než kratší složitější heslo tvořené s využitím nejrůznějších symbolů)

Smazání školního účtu Google
Odchodem žáka z naší školy dojde k odstranění jeho účtu Google.Virtuální prohlídka školy


21.6.
Areál Luční - Bezpečný den
20.6.
1.roč. knihovna
19.6.
výlety 2.st.
18.6.
Zahradní slavnost
17.6.
Pedagogická rada
14.6.
Dračí lodě
12.-14.6.
9.B Toulky Prahou
11.6.
4.-7.roč - kino
11.6.
Obhajoby AP
6.6.
Minifotbal
6.6.
Čtyřlístek
4.-7.6.
Častoboř 1.st.
31.5.
ŠD - Den dětí
31.5.
Příjezd Častoboř 2.st.
29.5.
1.ročník knihovna
29.5.
Našlose - loutky
29.5.
3.B knihovna
28.-31.5.
Častoboř 2.st.
27.5.
T-ball 4.-5.ročník
27.5.
3.B výlet
27.5.
odevzdání AP
27.5.
5. ročník knihovna
24.5.
6.A bivak
24.5.
Slowpitch
24.5.
Den řemesel