ZÁPIS DO 1. TŘÍD

TÝDENNÍ PLÁNY

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

JÍDELNÍČEK

@PROPOJENI.CZ

Aktuality »

Stávka


Potvrzení o uzavření školy

Vážení rodiče, v pondělí 27. listopadu 2023 vstoupí učitelé a zaměstnanci 2. ZŠ Propojení do jednodenní stávky. Do dnešního dne jsme doufali, že důvody pro stávku pominou, ale nestalo se.
Chceme Vám sdělit, že tato stávka není za mzdové požadavky. Přestože vnímáme obtížnou situaci státu, jsou plánované kroky v oblasti školství v rozporu se státní školskou strategií. Proč?

• Hrozí snížení možnosti dělení hodin (jazyky, rodilý mluvčí, tandemová výuka, volitelné předměty).
• Hrozí snížení počtu asistentů pro handicapované žáky. Bez nich se nedá udržet současná úroveň inkluze.
• Mají se snížit prostředky na ostatní výdaje (učebnice, pomůcky, plavecký výcvik…).
• Neřeší se situace neučitelských pedagogických profesí (školní psychologové) a zároveň je vyvíjen tlak na zajištění duševní a fyzické pohody žáků.

Jednoduše by se zhoršila kvalita efektivní výuky, vedlo by to ke zvyšování počtu žáků v hodinách.

Rozhodně nechceme krátkozrace brát Vaše děti nebo Vás jako rukojmí v důsledku našeho rozhodnutí využít práva na stávku. V plánovaném snížení výdajů na vzdělávání jsme rukojmími tak trochu všichni.

Školní jídelna se připojuje ke stávce, nevaří. Škola je uzavřena.

Sedlčany 21. 11. 2023
Jaroslav Nádvorník, ředitel školy


Virtuální prohlídka školy


28.6.
Vysvědčení
27.6.
Slavnostní vyřazení
27.6.
Poslední zvonění
21.6.
Areál Luční - Bezpečný den
20.6.
1.roč. knihovna
19.6.
výlety 2.st.
18.6.
Zahradní slavnost
17.6.
Pedagogická rada
14.6.
Dračí lodě
12.-14.6.
9.B Toulky Prahou
11.6.
4.-7.roč - kino
11.6.
Obhajoby AP
6.6.
Minifotbal
6.6.
Čtyřlístek
4.-7.6.
Častoboř 1.st.
31.5.
ŠD - Den dětí
31.5.
Příjezd Častoboř 2.st.
29.5.
1.ročník knihovna
29.5.
Našlose - loutky
29.5.
3.B knihovna
28.-31.5.
Častoboř 2.st.
27.5.
T-ball 4.-5.ročník
27.5.
3.B výlet
27.5.
odevzdání AP
27.5.
5. ročník knihovna