ZÁPIS DO 1. TŘÍD

TÝDENNÍ PLÁNY

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

JÍDELNÍČEK

@PROPOJENI.CZ

Aktuality »

Deváťáci a úřad práce


Žáci 9. tříd mají před důležitým krokem. Rozhodují se, kam dál po 9. ročníku. Jistotně vědí jediné. Je to poslední rok jejich školní docházky))). Ale jaké bude přesná forma přihlášek na střední školy, v jakém termínu je přijímačky čekají, kolik bude kol atd. hledají zatím ve hvězdách. Splní ministerstvo svůj slib o změně přihlášek? Nebude se opakovat chaos v přijímacích zkouškách jako v loňském roce? Bude tak vysoký převis poptávky? A právě o možnostech co a jak dál po základní škole hovořili den před podzimními prázdninami dvě pracovnice okresního úřadu práce. Vysvětlovali, čím vším může být tento úřad žákům nápomocen, zasvěcovali je do problematiky dospělých. Aby ne, už je jim patnáct.


Virtuální prohlídka školy


21.6.
Areál Luční - Bezpečný den
20.6.
1.roč. knihovna
19.6.
výlety 2.st.
18.6.
Zahradní slavnost
17.6.
Pedagogická rada
14.6.
Dračí lodě
12.-14.6.
9.B Toulky Prahou
11.6.
4.-7.roč - kino
11.6.
Obhajoby AP
6.6.
Minifotbal
6.6.
Čtyřlístek
4.-7.6.
Častoboř 1.st.
31.5.
ŠD - Den dětí
31.5.
Příjezd Častoboř 2.st.
29.5.
1.ročník knihovna
29.5.
Našlose - loutky
29.5.
3.B knihovna
28.-31.5.
Častoboř 2.st.
27.5.
T-ball 4.-5.ročník
27.5.
3.B výlet
27.5.
odevzdání AP
27.5.
5. ročník knihovna
24.5.
6.A bivak
24.5.
Slowpitch
24.5.
Den řemesel