ZÁPIS DO 1. TŘÍD

TÝDENNÍ PLÁNY

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

JÍDELNÍČEK

@PROPOJENI.CZ

Aktuality »

Adaptační kurz


Začátkem druhého týdne nového školního roku odjeli šesťáci s třídními učiteli a výchovným poradcem do rekreačního zařízení na Častoboř, aby se v rámci adaptačního kurzu lépe poznali mezi sebou i s vyučujícími. Během tří dnů absolvovali řadu aktivit tvořících koncept cesty kolem světa. Během nich si museli poradit v různých situacích: zažili ztroskotání na poušti, útoky domorodých kmenů, vyráběli dopravní prostředek, putovali australskou buší a kreslili mapy, procházeli indiánským územím i bránou času, běhali mezi totemy a spolupracovali na plnění dalších úkolů, aby získali indicie potřebné k vyluštění hesla. To sloužilo jako vstupenka na loď zpátky do Evropy. Přistání se podařilo, snad budou mít klidné moře i nadále…


Virtuální prohlídka školy


21.6.
Areál Luční - Bezpečný den
20.6.
1.roč. knihovna
19.6.
výlety 2.st.
18.6.
Zahradní slavnost
17.6.
Pedagogická rada
14.6.
Dračí lodě
12.-14.6.
9.B Toulky Prahou
11.6.
4.-7.roč - kino
11.6.
Obhajoby AP
6.6.
Minifotbal
6.6.
Čtyřlístek
4.-7.6.
Častoboř 1.st.
31.5.
ŠD - Den dětí
31.5.
Příjezd Častoboř 2.st.
29.5.
1.ročník knihovna
29.5.
Našlose - loutky
29.5.
3.B knihovna
28.-31.5.
Častoboř 2.st.
27.5.
T-ball 4.-5.ročník
27.5.
3.B výlet
27.5.
odevzdání AP
27.5.
5. ročník knihovna
24.5.
6.A bivak
24.5.
Slowpitch
24.5.
Den řemesel