ZÁPIS DO 1. TŘÍD

TÝDENNÍ PLÁNY

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

JÍDELNÍČEK

@PROPOJENI.CZ

Aktuality »

Trkovská jezera


V pondělí 22.5.2023 jsme společně s žáky volitelného předmětu Badatelství a Objevujeme svět a přírodu navštívili přírodní památku Trkovská jezera společně s odborníkem Mgr. Davidem Fischerem. Předem nastražil různé pasti, abychom pak mohli vidět nejrůznější organismy svázané s těmito jezery. A nebylo jich málo. Viděli jsme různé vodní bezobratlé – vodomila, potápníka, vodoucha, a také obojživelníky – čolky, skokany, kuňky a rosničku. Nad hlavou nám létal chráněný moták pochop. Počasí i celá exkurze se velmi vydařila.


Virtuální prohlídka školy


21.6.
Areál Luční - Bezpečný den
20.6.
1.roč. knihovna
19.6.
výlety 2.st.
18.6.
Zahradní slavnost
17.6.
Pedagogická rada
14.6.
Dračí lodě
12.-14.6.
9.B Toulky Prahou
11.6.
4.-7.roč - kino
11.6.
Obhajoby AP
6.6.
Minifotbal
6.6.
Čtyřlístek
4.-7.6.
Častoboř 1.st.
31.5.
ŠD - Den dětí
31.5.
Příjezd Častoboř 2.st.
29.5.
1.ročník knihovna
29.5.
Našlose - loutky
29.5.
3.B knihovna
28.-31.5.
Častoboř 2.st.
27.5.
T-ball 4.-5.ročník
27.5.
3.B výlet
27.5.
odevzdání AP
27.5.
5. ročník knihovna
24.5.
6.A bivak
24.5.
Slowpitch
24.5.
Den řemesel