ZÁPIS DO 1. TŘÍD

TÝDENNÍ PLÁNY

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

JÍDELNÍČEK

@PROPOJENI.CZ

Aktuality »

Otevřené hodiny pro kolegy z jiných škol


Během pěti dnů se ve škole na otevřených hodinách vystřídalo přes deset učitelů ze dvou základních škol. 12. ledna nás navštívili kolegové z Prahy ze základní školy Ohradní v čele s PhDr. Ondřejem Hausenblasem. 16. ledna je vystřídaly kolegyně ze základní školy Chrašticích. Nedílnou součástí náslechů jsou následně provedené rozbory sdílení se všemi účastníky, tedy našimi učiteli i hosty. Reflektuje se hodina, její cíl, formy práce, sebehodnocení žáků… Hodiny, které byly zaměřené na kritické myšlení v oblasti čtenářské gramotnosti, si nejdříve v tandemu připravila paní zástupkyně Jandová s polu se Š.Kuthanovou, dále pak K. Škvorová, Ž. Hronová, J. Šachová a J. Mošničková.


Virtuální prohlídka školy


21.6.
Areál Luční - Bezpečný den
20.6.
1.roč. knihovna
19.6.
výlety 2.st.
18.6.
Zahradní slavnost
17.6.
Pedagogická rada
14.6.
Dračí lodě
12.-14.6.
9.B Toulky Prahou
11.6.
4.-7.roč - kino
11.6.
Obhajoby AP
6.6.
Minifotbal
6.6.
Čtyřlístek
4.-7.6.
Častoboř 1.st.
31.5.
ŠD - Den dětí
31.5.
Příjezd Častoboř 2.st.
29.5.
1.ročník knihovna
29.5.
Našlose - loutky
29.5.
3.B knihovna
28.-31.5.
Častoboř 2.st.
27.5.
T-ball 4.-5.ročník
27.5.
3.B výlet
27.5.
odevzdání AP
27.5.
5. ročník knihovna
24.5.
6.A bivak
24.5.
Slowpitch
24.5.
Den řemesel